top of page

ייעוץ וטיפול במבוגרים צעירים

הפרדוקס של השפע החומרי והטכנולוגי מול עליה בקשיים רגשיים כמו חרדה וריקנות מתבטא רבות אצל המבוגרים הצעירים ומונע מהם למצוא את השביל המתאים להם ואת העצמאות שלהם בעולם.


מצד אחד יש את הזמן והחופש לחפש את עצמי ולהתנהל לאט אל מול שפע ומגוון האפשרויות, ומצד שני ככל שהזמן נוקף מאבדים את היכולת ויותר קשה להחליט הן בתחום הלימודי, המקצועי, וביצירת קשרים זוגיים.


דור ההורים היה זריז ובחר מוקדם - התחתן מוקדם, עבד והתאמץ להרוויח הרבה גם במחיר חסך הורי. ולכן מצד אחד חשוב להורים לאפשר לצעירים תוספת זמן להבשלה וצמיחה ואת  מרחב הבחירה אבל ככל שהזמן מתארך, עולים גם הקונפליקטים של ההורים, החוששים האם לאפשר לצעירים את הזמן לבחור את דרכם בקצב התואם את ההבשלה בעולם הפנימי לבין לדחוף אותם קדימה לעצמאות - "שיקפצו סוף סוף למים".

אנו במכון מעברים מציעים ייעוץ המבוסס על פסיכולוגיה חיובית ומאפשרים לכל בוגר צעיר לפתור את הקונפליקטים הפנימיים, להעמיק את החוסן הנפשי שלו ולשחרר אותם לבחירות הנכונות בהקדם ותוך העצמה אישית.


להורים אנחנו נותנים כלים להכוונה איך להתקדם עם ילדם בקצב הנכון לו בידיעה שלפעמים לזרז זה לסרס.

טיפול במבוגרים צעירים

מעוניינים לקבל פרטים נוספים?

מלאו את הפרטים שלכם ונחזור אליכם בהקדם

bottom of page